vyrobce_clanek

Rýchla navigácia

S logom CEFF získate
Podmienky pridelenia loga CEFF
Vizuál loga CEFF
Podmienky a platnosť zmluvy
Prihláška do projektu

S logom CEFF získate:

 • nový spôsob komunikácie so zákazníkom pomocou jednotného a zrozumiteľného loga
 • zvýšenie predaja certifikovaných výrobkov vďaka rozsiahlej marketingovej a PR kampani
 • rýchlu informáciu pre spotrebiteľa o zložení výrobku
 • prezentáciu výrobkov na našich webových stránkach a priestor v médiách
 • spoluprácu na rozsiahlom projekte podporovanom serióznymi a uznávanými partnermi a odborníkmi v odbore
 • účasť na informačných, reklamných a vzdelávacích kampaniach
 • možnosť použitia loga CEFF vo vlastných marketingových kampaniach ZADARMO

Logo CEFF môže niesť výrobok, ktorý spĺňa tieto kritériá:

 • neobsahuje konzervanty, umelé farbivá a sladidlá a glutamany
 • výrobca dostane certifikát, na ktorom je uvedený daný výrobok 
 • výrobca uzatvoril s CEFF Slovensko platnú zmluvu
 • výrobca poskytol CEFF Slovensko presné zloženie výrobku, fotodokumentáciu a ďalšie požadované informácie o výrobku potrebné na zaradenie do projektu
 • výrobca zaplatil poplatky za používanie loga v danom období

Vizuál loga CEFF

Logo CEFF bolo vytvorené na mieru požiadavkám spotrebiteľov, odborníkov i nezúčastnených strán. Z celkového množstva značiek bolo jednoznačne vybrané pre jeho výpovednú hodnotu a pozitívne vnímanie respondentov.

 Podmienky a platnosť užívania loga

Logo sa poskytuje na jeden kalendárny rok. Súčásťou zmluvného vzťahu je čestné vyhlásenie, v ktorom výrobca špecifikuje jednotlivé výrobky a uvádza ich detailné zloženie. V prípade, že sa nezmení zloženie, môže sa predĺžiť používanie loga pre daný výrobok o ďalší rok.

Prihláška do projektu