Éčka sa delia do kategórií podľa funkcie, ktorú v potravinách plnia. Výrobca musí na obale uviesť názov éčka, jeho kód, prípadne skupinové označenie, ak kód nemá, tak presný opis éčka, tak aby ho nebolo možné zameniť s inou látkou.
Tieto uvádzané fakty sú len informačné, právne relevantné informácie nájdete v Potravinovom kódexe Slovenskej republiky v časti – Prídavné látky v potravinách.

Zvoľte kategóriu éčok vľavo.